Noc Zawodów w Trójce PDF

W piątek, 21 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie odbyła się czwarta edycja drzwi otwartych pod hasłem „Noc Zawodów”. Uczniowie szkół podstawowych z powiatu krotoszyńskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą krotoszyńskiej placówki oraz lokalnych pracodawców.

Podobnie jak w minionych latach impreza została zorganizowana wspólnie z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą. Uczniowie szkół podstawowych zwiedzając pracownie, mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły. W sali gimnastycznej zaprezentowały się firmy z terenu Krotoszyna i powiatu, w których uczniowie odbywają swoje praktyki.

Spotkanie rozpoczęła Izabela Kossakowska, dyrektor ZSP nr 3, która przywitała gości: Wicestarostę Powiatu Krotoszyńskiego – Pawła Radojewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego – Juliusza Pocztę, Dyrektor Biura CECH-u Darię Szpurtacz, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Małgorzatę Grzempowską. Witając licznie zgromadzoną młodzież Pani dyrektor zachęcała ją do przyjścia 1 września do naszej szkoły.

Prowadzący „Noc Zawodów”, Ewa Rożek oraz uczeń klasy 2a - Wiktor Wawrzyniak, zaprezentowali bogatą ofertę kształcenia w technikum oraz szkole branżowej I stopnia i przedstawili wszystkie firmy goszczące na „Nocy Zawodów”. Zaprezentowano następujące zawody: technik mechanik, technik elektryk, technik usług kelnerskich z innowacją działalność recepcji (nowość), technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetologiczną – wizaż i stylizacja paznokci (nowość), operator obrabiarek skrawających z innowacją mechatroniczną, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych (nowość), fryzjer, sprzedawca, kucharz, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, ślusarz, elektromechanik, elektronik, tapicer, magazynier-logistyk, kierowca mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz-tynkarz.

Uczniowie popularnej Trójki wraz z nauczycielami szkoły przygotowali w formie warsztatów zajęcia dla swoich przyszłych kolegów i koleżanek: elektryczno-mechaniczne, fryzjerskie i kosmetyczne, mechaniczne, warsztaty z automatyki, warsztaty gastronomiczne i zawodoznawcze oraz dotyczące cyberprzemocy, sprzedażowo – marketingowe i projektowania i druku 3D. W ramach „Nocy Zawodów” zainteresowani uczniowie mieli okazję skorzystać z mobilnego symulatora jazdy, oraz wziąć udział w szkolnym konkursie fryzjerskim.

Wszyscy uczestnicy festiwalu zawodów brali udział w loterii fantowej, której finalizacja nastąpiła pod koniec imprezy. Wielu uczniów wylosowało w ten sposób ciekawe nagrody otrzymane od sponsorów imprezy. Wszystkim uczestnikom drzwi otwartych w Trójce umilił czas zespół muzyczny „Thumbnail”. Atrakcją była także gra miejska „Noc Zawodów”.

W spotkaniu wzięły udział liczne firmy z terenu Krotoszyna i powiatu, które jednocześnie były sponsorami imprezy. Dyrekcja i nauczyciele popularnej Trójki dziękują władzom, przedsiębiorcom, gościom, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do zorganizowania bardzo udanej imprezy, co w znacznym stopniu ułatwi krotoszyńskiej młodzieży podjęcie tak ważnej decyzji dotyczącej przyszłości edukacyjnej.

Przedsiębiorstwa, które miały swoje stoiska na Festiwalu Zawodów: Powiatowy Urząd Pracy, MAHLE Polska sp. z o. o, Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, ODZ Paterek, Jotkel sp.z o. o, P.W Bartesko P.H.U, Daf-Mal Dariusz Fabianowski, Mech-Masz Zdzisław Śnieciński, Mechanika Pojazdowa Józef Cikowski, Serwis samochodowy Sławomir Augustyniak, Kruk-Transport, MONEW Monika Siudy, Selena Krawiectwo Artystyczne, Tapicerstwo Tomasz Siudy, P. W Agrounima, Contitech Wrocław – Roman Boluk, Mary Kay, Oriflame, Avon, Santader Bank Polska, Zakład usług elektrycznych Stanisław Gdynia, Bolsius, Hartbit, Mars zakład instalacji alarmowych Nowaczyk, Hotel – restauracja Wawrzyniak, Cukiernia Łyskawa, CWRKDiZ – warsztaty zawodoznawcze, Bistro Cafe & Tapas

zobacz zdjęcia

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Marzec 2020    |    Imieniny obchodzą: Aniela, Sykstus, Joanna

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
26 czerwca 2020

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Uznanie ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wyraża uznanie i podziękowanie dla naszej szkoły za prowadzenie kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik

List gratulacyjny

 

List gratulacyjny dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie


 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o międzynarodowym sukcesie inicjatywy Wielkopolska Sieć Edukacyjno—Gospodarcza (WSEG), która rozwijana jest w projekcie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska.

W związku z dużym zaangażowaniem we współtworzenie sieci i doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach projektu, prosimy przyjąć serdeczne gratulacje, gdyż wyróżnienie inicjatywy WSEG jest również osiągnięciem wszystkich pracowników Państwa placówki.

Zapraszamy na naszą stronę pl-pl.facebook.com/Zetka3Krotoszyn

Wiadomości Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Oficjalny serwis Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Zmiany w organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  Na podstawie § 11 d ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493 i 530) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje uczestnikom konkursów następujące informacje: Wprowadzone zostały zmiany w regulaminach następujących Wojewódzkich […]
 • Edukacja historyczna online – zasoby Instytutu Pamięci Narodowej
  Zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z portalu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Materiały dostępne w serwisie ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość, a także umożliwiają rozwijanie zainteresowań historycznych młodych ludzi.    
 • 180 milionów złotych na laptopy dla uczniów i nauczycieli
  Już 1 kwietnia br. samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania jest kwota 180 mln zł! Bez dodatkowych formalności, w elastyczny i szybki sposób. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki […]
 • Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów
  Szanowni Państwo, informujemy, że weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Szkoła w chmurze – platforma edulab.pcss
  Platforma https://edulab.pcss.pl/ oferuje chmurę usług edukacyjnych dostępnych online z dowolnej przeglądarki internetowej, dowolnego urządzenia stacjonarnego i mobilnego, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania Jak prowadzić lekcje w chmurze? Z których narzędzi korzystać, aby lekcje online były wygodne, ciekawe i dawały dużo przyjemności.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!