kalendarz
PDF

Otwarty kalendarz roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II  w Krotoszynie

 

 

Lp.

Działanie

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021r.

2.

Zebranie z rodzicami

07.09.2021r.

 

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru

14.09.2021r.

4.

Otrzęsiny klas I

wrzesień 2021r.

5.

Zebranie rady pedagogicznej - podsumowanie wyników matur
i egzaminów zawodowych

październik 2021r.

6.

Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas pierwszych

14.10.2021r.

7.

Pamięć o zmarłych nauczycielach; wybranie się delegacji na cmentarz

29.10.2021r.

8.

Wszystkich Świętych

01.11.2021r.

9.

Obchody Święta Niepodległości –

  • akademia
  • rajd
  • konkursy

12.11.2021r.

10.

Próbny egzamin maturalny

listopad 2021r.

11.

Zebranie z rodzicami

23.11.2021r.

12.

Andrzejkowa noc filmowa

29.11.2021r.

13.

IV Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski

grudzień 2021r.

14.

Wystawianie ocen za I okres (oceny śródroczne)

13.12.2021r.

15.

Wigilie klasowe

13.12-17.12.2021r.

16.

Szkolne Jasełka

15.12.2021r.

17.

Wigilia dla pracowników szkoły

grudzień 2021r.

18.

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

20.12.2021r.

19.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2021r.

20.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - audycja

03.01.2022r.

21.

Święto Trzech Króli

06.01.2022r.

22.

Spotkanie noworoczne  z pracodawcami

07.01.2022r.

23.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa):

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

 

10.01. i 11.01 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych TYLKO dla klas technikum

 

 

11-15.01.2022r.

10.01.2022r. model „d”

17-22.01.2022r. model „dk”

11.01.2022r. -23.01.2022r. model “w”,”wk”,

24.

Studniówka

15.01.2022r.

25.

Szkolna zabawa karnawałowa

…...................

26.

Analityczne zebranie rady pedagogicznej / wyniki próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych

12.01.2022r.

27.

Ferie zimowe

17.01.2021r.- 30.01.2021r.

28.

Szkolny Konkurs Gastronomiczny
„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”

luty 2022r.

29.

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

marzec 2022r.

30.

Rekrutacja w szkołach podstawowych

Cały rok szkolny

 

31.

Spotkanie z przedstawicielami PUP

luty/marzec

32.

Trójka wita wiosnę

21.03.2022r.

33.

Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych i Targach Pracy

marzec 2022r.

34.

Zebranie z rodzicami

06.04.2022r.

35.

Pielgrzymka maturzystów śladami
św. Jana Pawła II

kwiecień 2022r.

36.

Podanie przewidywanych  ocen końcowych dla klas IV

13.04.2022r.

37.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04-19.04.2022r.

38.

Wystawianie ocen końcowych dla klas IV

20.04.2022r.

39.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji klas IV

27.04.2022r.

40.

Pożegnanie absolwentów technikum

29.04.2022r.

41.

Rajd majowy

 

42.

Święta majowe

01.05.2022r.

02.05.2022r.

03.05.2022r.

43.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

02.05.2022r.

44.

Egzamin maturalny

04-20.05.2022r.

45.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

06.05.2021r.

46.

Święto Patrona Szkoły/
XIV Papieski Bieg Pokoju/ Rajd Rowerowy

20.05.2022r.

 

47.

Boże Ciało

16.06.2022r.

49.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

17.06.2022r.

50.

Podanie przewidywanych ocen rocznych
i końcowych

06.06.2022r.

51.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

13.06.2022r.

52.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

20.06.2022r.

53.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

2-7.06.2022r.

01.06.2022r.model „d”

8-19.06.2022r. Model „dk”

01.06.2022r-19.06.2022r.model „w”, „wk”

54.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

02.06.2022r. wolne dla klas technikum

03.06.2022r. wolne dla klas technikum

06.06.2022r.

13.06.2022r.

14.06.2022r.

55.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

24.06.2022r.

 


Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
24 czerwca 2022

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!