kalendarz
PDF

Otwarty kalendarz roku szkolnego 2019/2020
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II  w Krotoszynie

Lp.

Działanie

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019r.

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru

11.09.2019r.

3.

Zebranie z rodzicami

17.09.2019r.

5.

Otrzęsiny klas I

wrzesień 2019r.

4.

Zebranie rady pedagogicznej -
podsumowanie wyników matur
i egzaminów zawodowych

08.10.2019r.

5.

Spotkania z przedstawicielami policji – projekt

cały rok szkolny

6.

Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas pierwszych

14.10.2019r.

7.

Pamięć o zmarłych nauczycielach; wybranie się delegacji na cmentarz

31.10.2019r.

8.

Wszystkich Świętych

01.11.2019r.

9.

Obchody Święta Niepodległości – 101 rocznica:

-akademia

-rajd

-konkursy

08.11.2019r.

10.

Próbny egzamin maturalny

listopad 2019r.

11.

Zebranie z rodzicami

14.11.2019.

12.

III Powiatowy Turniej Szachowy

listopad 2019r.

13.

Andrzejkowa noc filmowa

29.11.2019r.

14.

Podanie ocen przewidywanych za I okres (oceny śródroczne)

 

03.12.2019r.

15.

III Międzyszkolny konkurs Fryzjerski „POSTACIE DUŻEGO  EKRANU ”

07.12.2019r.

16.

Wystawianie ocen za I okres (oceny śródroczne)

10.12.2019r.

17.

Wigilia z pracodawcami

13.12.2019r.

18.

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

17.12.2019r.

19.

Wigilie klasowe

16.12-20.12.2019r.

20.

Wigilia dla pracowników szkoły

19.12.2019r.

21.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2019r.

22.

Obchody 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

03.01.2020r.

23.

Święto Trzech Króli

06.01.2020r.

24.

Zebranie z rodzicami

07.01.2020r.

 

25.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie (sesja zimowa):

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

 

 

 

10.01.2020r.

09.01.2020r model „d”

11.01.2020r. -15.02.2020r. model “w”,”wk”,”dk”

26.

Szkolna zabawa karnawałowa

18.01.2020r.

27.

Analityczne zebranie rady pedagogicznej

21.01.2020r.

28.

Studniówka

24.01.2020r.

29.

Ferie zimowe

27.01.2020r.- 09.02.2020r.

30.

III Powiatowy Konkurs Gastronomiczny
„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”

luty 2020r.

31.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

luty 2020r.

32.

Rekrutacja w szkołach podstawowych

luty/marzec

33.

Spotkanie z przedstawicielami PUP

luty/marzec

34.

Trójka wita wiosnę

20.03.2020r.

35.

Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych i Targach Pracy

marzec 2020r.

36.

Zebranie z rodzicami

07.04.2020r.

37.

Dzień Zdrowia – krwiobus

03.04.2020r.

38.

Pielgrzymka maturzystów śladami
św. Jana Pawła II

Kwiecień 2020

39.

Podanie przewidywanych  ocen końcowych dla klas IV

08.04.2020r.

40.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04-14.04.2020r.

41.

Wystawianie ocen końcowych dla klas IV

15.04.2020r.

42.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji klas IV

22.04.2020r.

43.

Pożegnanie absolwentów technikum

24.04.2020r.

44.

Drzwi otwarte – IV Festiwal Zawodów w Trójce

25.04.2020r.

45.

Rajd majowy

30.04.2020r.

46.

Święta majowe

01.05.2020r.

02.05.2020r.

03.05.2020r.

47.

Egzamin maturalny

04-21.05.2020r.

48.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

6.05.2020r.
12.05.2020r.

49.

XIV Papieski Bieg Pokoju/

 

 

Święto Patrona Szkoły

20.05.2020r.

 

 

21.05.2020r.

50.

Podanie przewidywanych ocen rocznych
i końcowych

08.06.2020r.

51.

Boże Ciało

11.06.2020r.

52.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

12.06.2020r.

53.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

15.06.2020r.

54.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22.06.2020r.

55.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

 

23.06.2020r.

 

22.06.2020r.model „d”

24.06.2020r-09.07.2020r.model „w”, „wk” i „dk”

 

56.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2020r.

57.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020r.

 


Rekrutacja

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
26 czerwca 2020

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!