BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 IM. JANA PAWŁA II

 

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w zależności od zawodu odbywa się w szkole lub w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
 • ELEKTRYK
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • FRYZJER
 • SPRZEDAWCA
 • KUCHARZ
 • KELNER Z INNOWACJĄ BARMAŃSKO – SOMMELIERSKĄ NOWOŚĆ !!!
 • INNE ZAWODY W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH:
  • KIEROWCA MECHANIK
  • ŚLUSARZ
  • CUKIERNIK
  • PIEKARZ
  • OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH
  • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • ELEKTROMECHANIK
  • MAGAZYNIER - LOGISTYK
  • ELEKTRONIK
  • MURARZ – TYNKARZ
  • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
  • STOLARZ
  • PRZETWÓRCA MIĘSA
  • TAPICER
  • OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO
  • KRAWIEC I INNE WG KLASYFIKACJI ZAWODÓW
Podanie o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu znajdziesz tutaj lub w dziale szkoła - dokumenty
 


Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
24 czerwca 2022

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!