kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zapraszamy na kursy KKZ PDF

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

NAUKA W KKZ JEST BEZPŁATNA!


Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

 

Oferta edukacyjna:

  • AU.26 Projektowanie fryzur (Technik usług fryzjerskich 514105)
  • TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404)
  • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ( Technik mechanik 311504)
  • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (Technik elektryk 311303)
  • AU.25 Prowadzenie działalności handlowej (Technik handlowiec 522305)
  • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Technik pojazdów samochodowych 311513)

 

Podanie znajdziesz w dziale dokumenty

 

 


Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
26 czerwca 2020

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!