wielkopolskie_talenty
Realizacja projektu unijnego: „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” PDF

1. Nazwa projektu  - „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie”

2. Okres realizacji – 2019-2021 ( rozpoczęcie projektu 02.09.2019)

3. Realizacja mobilności ZSP 3 -29.08-26.09.2020r.

4. Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój

5. Działanie - Erasmus+ konkurs wniosków 2019 Runda 1

  • KA1 - Mobilność edukacyjna
  • KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

6. Projekt został zrealizowany w partnerstwie - Instytucja wiodąca Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Partnerzy (konsorcjum):

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
  • Zespół Szkól Ekonomicznych w Kaliszu,
  • Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.

Po stronie szkoły ZSP 3 koordynatorem projektu była Mariola Ilnicka, a w ramach przygotowania kulturowo-językowego współpracowali nauczyciele z ZSP 3- Marcelina Muszyńska, Przemysław Łączyński prowadząc zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, kulturoznawstwa i j. angielskiego zawodowego (branże- fryzjersko-kosmetyczna, mechaniczna, elektryczna).

Wartość projektu ogółem  dla konsorcjum –  150.000 euro.

7. Główne cele projektu – odbycie miesięcznego stażu zawodowego u pracodawców w Portugalii zgodnie z podstawą programową dla uczniów Zespołu  Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie w następujących zawodach:

  • technik mechanik,
  • technik elektryk,
  • technik usług fryzjerskich z innowacją  kosmetologiczną ( wizaż i stylizacja paznokci).

W stażach brało udział 18 uczniów:

•  8 techników fryzjerów w firmach - Talia Hair Stylist Cabeleireiros, Maura Cabeleireiros Unique Pro Studio, Fernanda Cabeleireiros, Conceicao Araujo, Nuno Cabeleireiros,

•  2 techników mechaników w firmie CNC 3D Outlet Shop,

• 8 techników elektryków w firmie Martiforte i Cidadela Electronica.

8.  Główne cele, które osiągnęliśmy :

a) Szkoła ukierunkowana na rozwój, szkoła na europejskim poziomie,

b) Zmiana jakości i uatrakcyjnienie nauki zawodu w szkołach.

c) Nauczyciele – opiekunowie zdobyli  doświadczenie w zakresie zarządzania  i realizacji  projektów praktyk zagranicznych.

d) Zdobyta w czasie praktyk  wiedza na temat funkcjonowania portugalskich przedsiębiorstw, standardów, wymogów technicznych  posłuży szkole do modyfikacji programu nauczania  i przygotowania praktycznego uczniów.

e) Rozwój  osobisty uczniów podczas praktyk zagranicznych.

f) Poznanie mieszkańców, historii i kultury Portugalii.

g) Wśród uczniów rozbudzone zostało poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej

h) Praktyczna nauka języka obcego.

9.   Przed wylotem do Portugalii zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu :

1.  Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku,

2.  Przygotowanie psychologiczne

3.  BHP w Portugalii w określonych zawodach dla uczestników projektu.

10. Firma EDU PLUS  zajęła się profesjonalnie organizacją praktyk zawodowych, zakwaterowaniem, wyżywieniem, programem kulturowym, wspierała młodzież podczas mobilności w Portugalii a także zorganizowała niepowtarzalną niespodziankę (kurs windsurfingowy ) a także kolację pożegnalną z wręczeniem certyfikatów udziału w mobilności.

11. W dniu 21.12.2020r. odbyła się uroczystość wręczenia dokumentów potwierdzających odbycie zagranicznego stażu EUROPASS - Mobilność , wskazującego wszystkie nabyte umiejętności i zdobyte doświadczenie w obszarze zawodowym i językowym podczas realizacji projektu ERASMUS + "Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie" w Portugalii w okresie 29.08 do 26.09.2020r.

Dziękujemy  CWRKDiZ w Kaliszu za możliwość udziału w projekcie i za wspaniałą współpracę.

ZSP 3 – jedna szkoła-wiele możliwości

 
Regulamin PDF

Regulamin projetu tutaj (pdf)

 
Formularz PDF

Pobierz tutaj (pdf)

 


Galeria zdjęć Erasmus+

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
24 czerwca 2022

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!