rekrutacja_dokumenty_terminy
Dokumenty i terminy PDF

DOKUMENTY I TERMINY REKRUTACJI

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  • wydruk podania z systemu,
  • trzy zdjęcia,
  • zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu dla kandydatów do branżowej szkoły – druk dokumentu,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły),
  • kserokopia aktu urodzenia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, prowadzonych przez Powiat Krotoszyński odbywa się systemem elektronicznym. W tym celu kliknij obok na baner REKRUTACJA (pojawi się w momencie udostępnienia platformy przez starostwo). W przypadku problemów zapraszamy do naszego sekretariatu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Harmonogram rekrutacji

 

NABÓR DO SZKOŁY PROWADZONY JEST W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl

Szczegóły i terminy znajdziesz tutaj (pdf)

----------------------------------------------

Badania lekarskie:

  • CER-medic
Zakład Opieki Medycznej
ul. Przemysłowa 19, Krotoszyn
tel. 62 588 02 03
  • MEDYK
MEDYCYNA PRACY
Plac Jana Pawła II  3, Krotoszyn
tel. 62 722 71 82

---------------------------------

Przewodnik dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie znajdziesz tutaj

 


Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
24 czerwca 2022

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!